Creating solutions in collaboration Annual report 2013

TAG  Underground (11 artikelen)
21 February 2013 Research

Fresh water lenses in saline groundwater

Schematisering ondergrondse waterberging, gebruikmakend van hemelwater als bron van zoet water.
Read article
8 March 2013 BTO Research

Asset management: theory and practice connected

Ralph Beuken bij werkzaamheden van waterbedrijf Dunea
Read article
15 March 2013 BTO

Artificial rain showers show how ground layers clean water

De druppelaars simuleren een regenbui
Read article
13 May 2013 Research

Freshkeeper in Florida

Met de zoethouder (1) wordt brak water gewonnen, dat met behulp van membranen kan worden ontzilt (2). De zoute reststroom wordt teruggepompt in een diepere grondlaag (3)
Read article
20 May 2013 BTO

Cheaper pipe inspection can save water companies millions

Akoestische meting door Echologics. Bij punt 0 wordt een geluid geproduceerd, dat wordt opgevangen bij de punten 1 en 2. Verschillen in het geluidsspectrum van 1 en 2 geven informatie over de gemiddelde stijfheid en dus de conditie het stuk buis L tussen 1 en 2. (bron: Echologics).
Read article
24 May 2013 Networks

VITO and KWR share knowledge on groundwater within Watershare®

Read article
15 June 2013 Research

The Freshmaker: from the drawing board to practice

Read article
10 July 2013 BTO Research

In-depth research into shale gas extraction

Schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.
Read article
20 October 2013 BTO

'Reliability and confidence'

Read article
24 November 2013 BTO Research

What is the role of push-fit joints between pipes?

Read article
16 December 2013 BTO Research

Influence of ATES on groundwater quality

Detail van proefopstelling in het laboratorium
Read article


open