Creating solutions in collaboration Annual report 2013

TAG  Laws and legislations (14 artikelen)
18 February 2013 Networks

TKI Water Technology: the “engine driving the circular economy”

Onderzoekers van Evides en KWR bekijken het struviet uit de pilot-installatie op Amsterdam Airport Schiphol. Ammoniumstruviet bevat fosfaat, stikstof en magnesium, wat het geschikt maakt als meststof.
Read article
21 March 2013 Networks

Networks form the basis for many international projects

Zicht op Budapest, Hongarije
Read article
10 July 2013 BTO Research

In-depth research into shale gas extraction

Schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.
Read article
23 July 2013 Research

New DNA method to detect blue-green algae

Tilburgs stadswater onder de microscoop: ronde kolonies Woronichinia-cellen.
Read article
17 August 2013 Networks Research

How can we stimulate water reuse in Europe?

Read article
20 August 2013 BTO Research

DNA detection applied increasingly widely

Het bronopsporingsonderzoek wordt uitgebreid met honden en paarden.
Read article
28 September 2013 BTO

Beyond self-interest

De 4 ideaaltypische rollen die waterbedrijven kunnen innemen bij gebiedsprocessen.
Read article
20 October 2013 BTO

'Reliability and confidence'

Read article
29 October 2013 Networks Research

Kick-off of large European project SOLUTIONS

Alle deelnemers aan het project Solutions
Read article
17 November 2013 Research

Phosphorus threatens survival of rare plants

Orchidee, Koolmansdijk (foto: Jerry van Dijk)
Read article
21 November 2013 Networks

City Blueprints lead in strengthening sustainable urban water management

Read article
30 November 2013 Research

Perfluoroalkyl compounds require new drinking water treatment methods

Read article
16 December 2013 BTO Research

Influence of ATES on groundwater quality

Detail van proefopstelling in het laboratorium
Read article
18 December 2013 Networks Research

KWR becomes WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health

Read article


open