Creating solutions in collaboration Annual report 2013

TAG  Health (18 artikelen)
26 January 2013 Research

Sewage as a mirror of society

Onderzoeker Erik Emke en Pim de Voogt aan het werk in het laboratorium
Read article
15 February 2013 BTO

Good process control makes advanced oxidation a robust treatment technique

UV-reactor
Read article
8 March 2013 BTO Research

Asset management: theory and practice connected

Ralph Beuken bij werkzaamheden van waterbedrijf Dunea
Read article
15 March 2013 BTO

Artificial rain showers show how ground layers clean water

De druppelaars simuleren een regenbui
Read article
1 April 2013 Organisation Research

The best instruments for innovative research

Het is mogelijk om direct water in het instrument te injecteren.
Read article
5 May 2013 BTO

Timely signalling substances that can threaten drinking water supply

Nieuwe stoffen, zoals geneesmiddelen, kunnen de bronnen voor drinkwater bereiken
Read article
1 June 2013 Networks

The Water Telephone is always reachable

Read article
1 July 2013 Organisation

Two KWR researchers are Special Professors at Utrecht University

Annemarie Van Wezel
Read article
10 July 2013 BTO Research

In-depth research into shale gas extraction

Schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.
Read article
10 July 2013 Research

Truth-seeking mission at Onnen pumping station

Voor het onderzoek aan het filtraat van de nafilters op pompstation Onnen is onder andere gebruik gemaakt van een hemoflow-installatie waarmee deeltjes worden geconcentreerd en vervolgens via analyse nader gekarakteriseerd.
Read article
12 August 2013 BTO

No pathogenic nontuberculous mycobacteria in drinking water

Read article
17 August 2013 Networks Research

How can we stimulate water reuse in Europe?

Read article
26 September 2013 BTO Research

Knowledge collected about microbial regrowth in drinking water distribution systems

Daarna wordt de installatie naar een waterbedrijf
Read article
20 October 2013 BTO

'Reliability and confidence'

Read article
25 October 2013 Networks

Launch of Watershare® in South Korea has sequel

Skyline van Seoul
Read article
29 October 2013 Networks Research

Kick-off of large European project SOLUTIONS

Alle deelnemers aan het project Solutions
Read article
30 November 2013 Research

Perfluoroalkyl compounds require new drinking water treatment methods

Read article
18 December 2013 Networks Research

KWR becomes WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health

Read article


open