Creating solutions in collaboration Annual report 2013

TAG  Energy (9 artikelen)
26 January 2013 Research

Sewage as a mirror of society

Onderzoeker Erik Emke en Pim de Voogt aan het werk in het laboratorium
Read article
18 February 2013 Networks

TKI Water Technology: the “engine driving the circular economy”

Onderzoekers van Evides en KWR bekijken het struviet uit de pilot-installatie op Amsterdam Airport Schiphol. Ammoniumstruviet bevat fosfaat, stikstof en magnesium, wat het geschikt maakt als meststof.
Read article
28 March 2013 BTO

Water companies can help consumers in reducing their energy consumption

Producten die watergerelateerd energiegebruik kunnen reduceren
Read article
25 April 2013 Networks

Rethinking the water treatment process

Stoffen die gemaakt kunnen worden uit restmateriaal
Read article
10 July 2013 BTO Research

In-depth research into shale gas extraction

Schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.
Read article
25 August 2013 Research

Energy-efficient salt recovery with Eutectic Freeze Crystallization

Read article
10 October 2013 Networks

Watershare® brings together Norwegian and Dutch knowledge

Workshop Bij VAV-Oslo
Read article
20 October 2013 BTO

'Reliability and confidence'

Read article
16 December 2013 BTO Research

Influence of ATES on groundwater quality

Detail van proefopstelling in het laboratorium
Read article


open