Creating solutions in collaboration Annual report 2013

BTO

(23 artikelen)

Within the water sector’s joint research programme, the water companies and KWR research key themes and new developments.

25 January 2013 BTO

Water sector research: enthusiastic and engaged collaboration

Read article
15 February 2013 BTO

Good process control makes advanced oxidation a robust treatment technique

UV-reactor
Read article
6 March 2013 BTO

Extension of broad screening of undesirable substances in drinking water sources

Read article
8 March 2013 BTO Research

Asset management: theory and practice connected

Ralph Beuken bij werkzaamheden van waterbedrijf Dunea
Read article
15 March 2013 BTO

Artificial rain showers show how ground layers clean water

De druppelaars simuleren een regenbui
Read article
28 March 2013 BTO

Water companies can help consumers in reducing their energy consumption

Producten die watergerelateerd energiegebruik kunnen reduceren
Read article
11 April 2013 BTO Networks

CEO Conference in Istanbul

Read article
5 May 2013 BTO

Timely signalling substances that can threaten drinking water supply

Nieuwe stoffen, zoals geneesmiddelen, kunnen de bronnen voor drinkwater bereiken
Read article
20 May 2013 BTO

Cheaper pipe inspection can save water companies millions

Akoestische meting door Echologics. Bij punt 0 wordt een geluid geproduceerd, dat wordt opgevangen bij de punten 1 en 2. Verschillen in het geluidsspectrum van 1 en 2 geven informatie over de gemiddelde stijfheid en dus de conditie het stuk buis L tussen 1 en 2. (bron: Echologics).
Read article
4 July 2013 BTO Research

Continue Biofilm Monitor in full operation

Cuvetten met glasparels in de Continue Biofilm Monitor
Read article
10 July 2013 BTO Research

In-depth research into shale gas extraction

Schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.
Read article
20 July 2013 BTO

Quick and reliable predictions of the impact of measures on vegetation

Read article
12 August 2013 BTO

No pathogenic nontuberculous mycobacteria in drinking water

Read article
20 August 2013 BTO Research

DNA detection applied increasingly widely

Het bronopsporingsonderzoek wordt uitgebreid met honden en paarden.
Read article
10 September 2013 BTO

Big data: experiments and research

Big data
Read article
26 September 2013 BTO Research

Knowledge collected about microbial regrowth in drinking water distribution systems

Daarna wordt de installatie naar een waterbedrijf
Read article
28 September 2013 BTO

Beyond self-interest

De 4 ideaaltypische rollen die waterbedrijven kunnen innemen bij gebiedsprocessen.
Read article
15 October 2013 BTO Research

Urban hydroinformatics research underway

Read article
18 October 2013 BTO

Combining water production sustainably with other area functions

Read article
20 October 2013 BTO

'Reliability and confidence'

Read article
10 November 2013 BTO

Drinkwater company of the future

Read article
24 November 2013 BTO Research

What is the role of push-fit joints between pipes?

Read article
16 December 2013 BTO Research

Influence of ATES on groundwater quality

Detail van proefopstelling in het laboratorium
Read article


open